Registrační formulář

Online setkání v rámci roadshow projektu DigiKatalog
13. 10. 2021 9:00 - 12:00
MS Teams

Online setkání se bude skládat z těchto částí – časy jsou orientační:

  • 9:00 – 9:30 Představení projektu 
  • 9:30 – 10:00 Představení EVALDO + nástin průchodu 
  • 10:00 – 10:15 Přestávka 
  • 10:15 – 11:45 webinář na téma Propagace v souladu s autorským právem – přednášející Václav Maněna
  • 11:45 – 12:15 panelová diskuze


Tato akce je realizována a financována z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR v rámci projektu DigiKatalog (Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí), registrační číslo CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0007851. Pro Vaši bezplatnou účast na této akci je nutné souhlasit s nahráváním této akce a následným použitím záznamu pro další vzdělávací účely. To je jednou z podmínek čerpání prostředků ESF pro dokládání realizovaných aktivit.
Ing. Petr Tsironis DigiID DigiInfo DigiKalendář DigiKancelář DigiKompetence DigiVýuka DigiVzdělávání